هیوماسر

اینجا هیوماسر می نویسد... .


در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست…

خواجه حافظ شیرازی

طبقه بندی موضوعی
مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است